رویداد به پایان رسیده است!
مراسم معارفه دانشجویان مهندسی صنایع جدیدالورود در تاریخدوشنبه ۲۲ مهربه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

مراسم معارفه دانشجویان مهندسی صنایع جدیدالورود

شروع:
دوشنبه ۲۲ مهر ۹۸ ۱۰:۰۰
پایان:
دوشنبه ۲۲ مهر ۹۸ ۱۲:۰۰
مراسم معارفه دانشجویان مهندسی صنایع جدیدالورود
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:ارومیه دانشگاه ارومیه،آمفی تئاتر دانشکده منابع طبیعی