مراقبت های جنسی کودک

شروع رویداد
دوشنبه ۱۶ بهمن ۹۶ ۰۹:۳۰
پایان رویداد
دوشنبه ۱۴ اسفند ۹۶ ۱۳:۳۰
مکان رویدادتهران
اضافه به تقویم
مراقبت های جنسی کودک
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۲۱۲۶۱۴۸۹۴۴
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

 

در این دوره ما  والدین آگاه می­شویم که " چگونه با کنجکاوی های جنسی کودکمان برخورد کنیم؟"

در برخورد با کنجکاوی های کودکمان چگونه می توان فضای امنی را برای ارتباط و تعامل با او ایجاد کرد؟

هر یک از کودکان باید بدانند:

 بعضي از اعضاي بدن او خصوصي هستند.-

_ بعضي لمس ها خوب و بعضي بد هستند.

_ بعضي رازها خوب و بعضي بد هستند.

در دوره مراقبت های جنسی به سوالات زیر پاسخ داده می شود:

 

-کدام یک از کنجکاوی های جنسی، سوالات جنسی و بازی های جنسی کودکان عادی و کدام یک غیرعادی محسوب می شود؟

 -والدین در موقعیت های مذکور چه واکنشی را از خود نشان دهند؟

هویت جنسی کودکان چگونه شکل می گیرد؟-

 علائم بلوغ زودهنگام و دیرهنگام چیست؟ -

 چگونه به سوالات جنسی کودکان پاسخ دهیم؟-

 مراحل رشد جنسی کودکان چیست و چه تغییراتی در هر مرحله رخ می دهد؟-

-حرمت تن به چه معناست؟


دستاورد شرکت کنندگان:

         _ بحث حرمت تن و مفاهیم کودکی و جنسی که آموزش باید  داده شود بسیار قابل استفاده بود 

  • یاد گیری طرز برخورد با خواسته های کودک و اجازه گرفتن ازاو برای هر کاری که مربوط او و یک سری مسائل جنسی مربوط به کودک 

        _ دید باز تری نسبت به مسائل پیدا کردم و برخی از مسائل که توجه زیادی به آن نمیکردم متوجه شدم که خیلی مهم هستند و نبایدبی اهمیت از آن ها گذشت

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
جلسه اول۹:۳۰۱۳:۳۰
عنوانشروعپایان
جلسه دوم۹:۳۰۱۳:۳۰
عنوانشروعپایان
جلسه سوم۹:۳۰۱۳:۳۰

آدرس:تهران نیاوران، خیابان مینا( جنب پمپ بنزین)، کوچه گرجستانی، بن بست رامین، پلاک 11