رویداد به پایان رسیده است!
مسابقه تخمین علمی در تاریخدوشنبه ۲۰ اسفندبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

مسابقه تخمین علمی

شروع:
دوشنبه ۲۰ اسفند ۹۷ ۱۲:۰۰
پایان:
دوشنبه ۲۰ اسفند ۹۷ ۱۴:۰۰
مکان: کرج
مسابقه تخمین علمی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

از هر رشته و مقطعی که هستید می توانید در این مسابقه در قالب گروه های ۲ یا ۳ نفره شکرت کنید.

برگزارکنندگان

انجمن علمی فیزیک دانشجویی دانشگاه خوارزمی

انجمن علمی فیزیک دانشجویی دانشگاه خوارزمی

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی

آدرس:کرج کرج،حصارک،میدان دانشگاه، دانشگاه خوارزمی