رویداد به پایان رسیده است!
مسابقه سریع ترین شبیه ساز (سلسه مسابقات دارت) در تاریخسه‌شنبه ۱۴ آبانبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

مسابقه سریع ترین شبیه ساز (سلسه مسابقات دارت)

شروع:
سه‌شنبه ۱۴ آبان ۹۸ ۰۹:۰۰
پایان:
سه‌شنبه ۱۴ آبان ۹۸ ۱۱:۰۰
مسابقه سریع ترین شبیه ساز (سلسه مسابقات دارت)
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:نجف آباد اصفهان-نجف آباد-دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف آبادـ دفتر مطالعات و سالن توانمند سازی واقع در ساختمان چمران