رویداد به پایان رسیده است!
مسیر عشق در تاریخ شنبه ۹ آذر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

مسیر عشق

شروع:
شنبه ۹ آذر ۹۸ ۱۷:۳۰
پایان:
شنبه ۹ آذر ۹۸ ۲۰:۳۰
مسیر عشق
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

سخنرانان

سیدعلی اخوان

سیدعلی اخوان

توضیحات

 معنا و مفهوم واقعی ازدواج چیست؟

در انتخاب همسر باید چه معیارهایی داشته باشیم؟

در جلسه‌ی خواستگاری چه بگوییم؟

در خواستگاری از کجا شروع کنیم و به کجا برسیم؟

با چند ساعت صحبت کردن چگونه شریک یک عمر خود را انتخاب کنیم؟

چگونه تشخیص دهیم که طرف مقابل دارای معیارهای مهم ماست؟