رویداد به پایان رسیده است!
مشارکت، بررسی کتاب مفاهیم پایه و مقدماتی پیرامون مشارکت در تاریخشنبه ۲۰ مهربه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

مشارکت، بررسی کتاب مفاهیم پایه و مقدماتی پیرامون مشارکت

شروع:
شنبه ۲۰ مهر ۹۸ ۱۵:۰۰
پایان:
شنبه ۲۰ مهر ۹۸ ۱۷:۰۰
مشارکت، بررسی کتاب مفاهیم پایه و مقدماتی پیرامون مشارکت
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات

مدتی است که از جانب جریان های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی درباره مشارکت صحبت می شود. جزوه ها و کتاب های گوناگونی درباره این موضوع منتشر می شود. انواع سخنرانی ها، دوره های آموزشی و کلاس ها و ... پیرامون آن وجود دارد. با تمام اینها یکی از دردهای بزرگی که بر دوش این سرزمین سنگینی میکند فقدان مشارکت است.

برای اینکه بتوانیم مشارکت را در زندگی خود داشته باشیم لازم است که مفهوم آن را بشناسیم و با اصول آن آشنا شویم و این شناخت را با آموخته های قبلی خود مقایسه کنیم. 

مشارکت را باید شناخت، آن را تمرین کرد، هر روز آن را تجربه نمود و مهمتر از هر چیز آن را ترویج داد.

جزوه ای که در اختیار دارید یک روایت از تعریف و شناخت مفهوم مشارکت است. بر اساس دیدگاه های مختلف تعریف های متنوعی از مشارکت وجود دارد. این جزوه و این روایت ساده ترین شیوه است که می توان مشارکت را بر اساس نظریه های جامعه محور معرفی کرد. 

این مجموعه علاوه بر اینکه اصول اساسی مشارکت را معرفی می کند، خواننده و یا خوانندگان را ترغیب می کند که این مفاهیم با داشته های پیشین خود بررسی کنند.

سخنرانان

احسان قاضی عسکر

احسان قاضی عسکر

کنشگر اجتماعی

آدرس:مشهد بوستان کوهسنگی، چهارسوق هنر، سوق چهارم، خانه شهریاران