مشارکت در خرید تجهیزات علمی و تحقیقاتی - Contribution in Purchase of Scientific and Research Equipment

شروع:
پنج‌شنبه ۱۷ مرداد ۹۸ ۰۸:۰۰
پایان:
جمعه ۱ فروردین ۱۰ ۱۹:۰۰
مشارکت در خرید تجهیزات علمی و تحقیقاتی - Contribution in Purchase of Scientific and Research Equipment
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران