مشاوره و آموزش رایگان کسب و کار

شروع رویداد
شنبه ۲۴ بهمن ۹۴ ۱۷:۳۰
پایان رویداد
جمعه ۳۰ بهمن ۹۴ ۱۷:۳۰
موضوع رویدادمدیریت / بازرگانی
اضافه به تقویم
مشاوره و آموزش رایگان کسب و کار
برگزارکننده‌ی رویداد

گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
بلیت زود هنگام
۳۰ بهمن
رایگان
تمام شد
رویداد آنلاین است