مشاوره کنکور دکتری مدیریت

شروع رویداد
سه‌شنبه ۲۹ آبان ۹۷ ۰۸:۰۰
پایان رویداد
جمعه ۳ اسفند ۹۷ ۱۹:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادمدیریت / دولتی
اضافه به تقویم
مشاوره کنکور دکتری مدیریت
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران مشاوره کنکور دکتری مدیریت توسط رتبه 11 کنکور دکتری و دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس