کاور
یک‌شنبه ۳۱ فروردین ساعت ۱۷:۰۰

معرفی استارت آپ های آماده سرمایه گذاری

  • از ۵۰,۰۰۰ تومان
  • آنلاین
  • کارآفرینی
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات


یکی از دغدغه ها ومشکلات تیم های استارت آپی ، موضوع تامین سرمایه وجذب سرمایه گذار برای پروژه ها وکارهای خود است . در این مورد متاسفانه به علت نبود زیر ساخت های لازم برای شناسایی ومعرفی طرفین به یگدیپر (یعنی تیم های استارت اپی به سرمایه گذاران وبالعکس) روند جذب سرمایه در کسب وکارهای استارت آپی به کندی انجام شده وبه تبع آن راه اندازی این کسب وکارها وتاثیر آنها براقتصاد کشور با کندی انجام وچه بسا بسیاری از پروژه های استارت آپی با تعطیلی واضمحلال مواجه می شوند .

به همین خاطر دبیرخانه جایزه استارت آپ های برترایران ، با همکاری حامیان خود در پی آن است تا امکان ارتباط وتعامل وشناسایی وپیدا کردن بنیانگذاران وهم بنیانگذاران کسب وکارهای استارت اپی را با سرمایه گذاران وبالعکس تسهیل نماید .

به همین خاطر ، این رویداد در پی آن است تا سرمایه پذیر(تیم های استارت آپی) وسرمایه گذار (فرشته وریسک پذیر) را به هم معرفی نموده  وامکان آشنایی آنها را از طریق این رویداد فراهم آورد .

 

ما ، امیدواریم با همکاری شما بتوان این برنامه ی ملی را توسعه داده وظرفیت های استارت آپی کشور را ارتقاء ببخشیم .

برگزارکنندگان

حامیان

حامی

حامی

حامی

حامی

حامی

حامی

حامی

حامی

  • شروع: یک‌شنبه ۳۱ فروردین ساعت ۱۷:۰۰
  • پایان: یک‌شنبه ۳۱ فروردین ساعت ۲۰:۰۰
این رویداد از سرویس وبینار ایوند استفاده می‌کند.