معرفی کانون پتنت ایران و خدمات

شروع:
دوشنبه ۷ بهمن ۹۸ ۱۴:۰۰
پایان:
دوشنبه ۷ بهمن ۹۸ ۱۶:۰۰
معرفی کانون پتنت ایران و خدمات
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
این رویداد از سرویس وبینار ایوند استفاده می‌کند.