کاور
یک‌شنبه ۶ بهمن ساعت ۰۰:۰۰

معرفی گزارشات اندازه بازار مربوط به ساختمان و مسکن در ایران-ویژه اکوسیستم استارت آپی کشور

 • ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • تهران
 • کسب و کار
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

عناوین گزارش اندازه بازار آپارتمانهای مسکونی در ایران


 • این گزارش در دو بخش به شرح زیر تهیه و تدوین شده است :
  گزارش تحلیلی در قالب فایل pdfو محاسبات و آمار و ارقام مربوط به این گزارش در فایل اکسل به مشتری ارائه می گردد )

گزارش اندازه بازار آپارتمانهای مسکونی در ایران

این گزارش در دو بخش تحلیلی و محاسبات اندازه بازار به شرح زیر تهیه و تدوین شده است :

الف )مندرجات گزارش تحلیلی اندازه بازار مسکن در ایران (فایل pdf )

1)      مقدمه

2)      آشنایی کلی با این کسب و کار وتحولات آن

3)      بازار مسکن در سیبل نقدینگی

4)      وضعیت مسکن در سال 94

5)      تحقق بیماری هلندی در بازار مسکن ایران

6)      تحلیلی پیرامون بازار مسکن آلمان به عنوان یک نمونه موفق 

7)      بررسی تحلیل نقاط قوت و ضعف فرصتها و تهدیدات  

8)      استراتژی و رفتار رقبا

9)      تخمین و برآورد اندازه بازار این کالا در ایران

10)  پارادایم ها، الگوها و مد ل های اصلی مرتبط با این کسب وکار

11)  سایت ها و منابع اطلاع رسانی ایرانی و خارجی مرتبط با این کسب و کار

 

ب ) اطلاعات ،آمار و ارقام مربوط به اندازه بازار مسکن در ایران ( فایل اکسل )

v     برآورد و پیش بینی عرضه مسکن شهری در کشور طی سالهای 1390 تا 1404 و به تفکیک مراکز استانها

v     برآورد و پیش بینی تقاضای مسکن شهری در کشور طی سالهای 1390 تا 1404 و به تفکیک مراکز استانها

v     برآورد و پیش بینی کل تعداد ساختمانهای تخریب شده طی سالهای 1390 تا 1404 و به تفکیک مراکز استانها

v     برآورد و پیش بینی کل تعداد مسکنهای تولید شده طی سالهای 1390 تا 1404 و به تفکیک مراکز استانها

v     برآورد و پیش بینی خانه های استیجاری طی سالهای 1390 تا 1404 و به تفکیک مراکز استانها

v     برآورد و پیش بینی تعداد مسکن روستایی طی سالهای 1390 تا 1404 و به تفکیک مراکز استانها

v     برآورد و پیش بینی تعداد مسکن خالی از سکنه طی سالهای 1390 تا 1404 و به تفکیک مراکز استانها

v     برآورد و پیش بینی مسکن تجاری طی سالهای 1390 تا 1404 و به تفکیک مراکز استانها

v     خلاصه نتایج


عناوین گزارش اندازه بازار سنگهای ساختمانی در ایران


 • این گزارش در سه بخش به شرح زیر تهیه و تدوین شده است :
  گزارش تحلیلی در قالب فایل pdfو محاسبات و آمار و ارقام مربوط به این گزارش در فایل اکسل به مشتری ارائه می گردد )

 

گزارش اندازه بازار سنگهای ساختمانی در ایران در سه بخش به شرح زیر تهیه و تدوین شده است :

الف)گزارش تحلیلی اندازه بازار سنگهای ساختمانی در ایران (فایل pdf)

فهرست مندرجات

1- مقدمه

2- آشنایی کلی با سنگهای ساختمانی وتحولات آن

2-1 محصولات؛ مواد اولیه، انرژی و فراوردهها

2-2 انواع سنگ

2-3 جریان کالا

2-4 جریان مالی

2-5 فن آوری

2-6 منابع انسانی

2-7 تعداد سازمان های فعال دراین کسب وکار

2-8 تجارت بین المللی

2-9 نهادها

2-10 محیط زیست

3- تاریخچه سنگهای ساختمانی در ایران

4- تاریخچه سنگهای ساختمانی در جهان

5- اطلاعات عمومی مرتبط با سنگهای ساختمانی

5-1شاخص های انتخاب سنگ جهت کف و پلکان

5-2شاخص های انتخاب سنگ جهت نما و ساختمان

5-3 مراحل فرآوری سنگ در ساختمان

5-4خصوصیات اصلی عملیات ساختمانی با سنگ

6- بررسی عوام محیط بیرونی

6-1 بازار سنگهای ساختمانی از دید اعداد و اقام

6-2نقش برند در معرفی معادن

6-3سنگهای ساختمانی : جدیدترین روندها در تکنولوژی اکتشاف

6-4مشکلات صادرات سنگهای ساختمانی و تزئینی  ایران

6-5تحقیقات علمی و آکادمیک در خصوص سنگهای ساختمانی

6-6 طرح تحلیل با موضوعیت توسعه سنگ ایران

6-6-1مبنای فعالسازی معادن

6-6-2بازار جهانی سنگ  گرانیت

6-6-3چالش توسعه صادرات سنگهای تزئینی ایران

6-7اطلاعات خریداران خارجی سنگهای ساختمانی ایران

6-8 تولید کنندگان سنگهای ساختمانی ایران

7- بررسی و تحلیل نقاط قوت ،ضعف و فرصت ها و تهدیدهای محیطی سنگهای ساختمانی (SWOT)

8- تخمین و برآورد حجم بازار این کالا در ایران

9-استراتژی ها و رفتار رقبا در صنعت سنگهای ساختمانی

10- سایت ها و منابع اطلاع رسانی ایرانی و خارجی مرتبط با این کسب و کار

11- پارادایم ها، الگوها و مد ل های اصلی مرتبط با صنعت سنگهای ساختمانی

12- منابع و مآخذ مورد استفاده درتهیه این

ب)اطلاعات و آمار و ارقام مربوط به اندازه بازار سنگهای ساختمانی در ایران از سال 1385 تا 1404

1)     آمارساخت وساز

2)     سهم طبقات مسکونی

3)     اندازه بازار سنگ های ساختمانی

4)     سهم شهرستان ها در مصرف سنگ

5)     نمودار اندازه  سنگهای ساختمانی

6)     تولید واردات صادرات

سنگهای ساختمانی مورد بررسی در این گزارش شامل موارد زیر می باشد :

v    مرمریت

v    تراورتن

v    سنگ چینی

v    مرمر

v    گرانیت

ج)فایل نمایشی گزارش اندازه بازار سنگهای ساختمانی در ایران (فایل پاورپوینت)

 

 


عناوین گزارش اندازه بازار موکت در ایران


 • این گزارش در دو بخش به شرح زیر تهیه و تدوین شده است :
  گزارش تحلیلی در قالب فایل pdfو محاسبات و آمار و ارقام مربوط به این گزارش در فایل اکسل به مشتری ارائه می گردد )

  این گزارش در دو بخش به شرح زیر تهیه و تدوین شده است :

  الف ) فهرست مندرجات گزارش تحلیلی اندازه بازار موکت در ایران  (فایل pdf)

  فهرست مندرجات :

  1.      مقدمه

  2.      آشنایی کلی با این کسب و کار وتحولات آن

  3.      آشنائی با شرکتهای موفق دراین صنعت

  4.      بررسی تحلیل نقاط قوت و ضعف فرصتها و تهدیدات  

  5.      استراتژی و رفتار رقبا

  6.      تخمین و برآورد اندازه بازار این کالا در ایران

  7.      پارادایم ها، الگوها و مد ل های اصلی مرتبط با این کسب وکار

  8.      سایت ها و منابع اطلاع رسانی ایرانی و خارجی مرتبط با این کسب و کار

   

  ب) برآورد و پیش بینی اندازه بازار موکت  در ایران به تفکیک محصولات و به تفکیک مراکز استانها از سال 1385 تا 1404 (فایل اکسل)

  v    اندازه کل بازار موکت

  v    اندازه بازار انواع موکت

  v    اندازه بازار کل به تفکیک استانی

  v    تولید داخل

  v    موکت خارجی

  v    موکت تافتینگ

  v    موکت نقش سوزنی

  v    موکت چاپی

  v    موکت نقش دوختی

  v    موکت نقش حرارتی

  v    ژئو تکستایل

  v    ژئو ممبران

  v    ژئو کامپوزیت

  v    خودروئی

  v    پشت چرمی

  v    ترموباند

 


عناوین گزارش اندازه بازار کاغذ دیواری و رنگ روغنی در ایران


 • این گزارش در دو بخش به شرح زیر تهیه و تدوین شده است :
  گزارش تحلیلی در قالب فایل pdfو محاسبات و آمار و ارقام مربوط به این گزارش در فایل اکسل به مشتری ارائه می گردد )

گزارش اندازه بازار رنگ و کاغذ دیواری در ایران

این گزارش در دو بخش به شرح زیر تهیه و تدوین شده است :

الف ) فهرست مندرجات گزارش تحلیلی اندازه بازار رنگ و کاغذ دیواری در ایران  (فایل pdf)

1.     فهرست

2.     مقدمه و آشنائی با این کسب و کار

3.     آشنائی با شرکتهای موفق دراین صنعت

4.     بررسی تحلیل نقاط قوت و ضعف فرصتها و تهدیدات  

5.     استراتژی و رفتار رقبا

6.     تخمین و برآورد اندازه بازار این کالا در ایران

7.     پارادایم ها، الگوها و مد ل های اصلی مرتبط با این کسب وکار

8.     سایت ها و منابع اطلاع رسانی ایرانی و خارجی مرتبط با این کسب و کار

ب) اطلاعات و آمار و ارقام مربوط به اندازه بازار رنگ و کاغذ دیواری در ایران (فایل اکسل)

1)     برآورد و پیش بینی اندازه بازار نقاشی (واحدهای مسکونی حاوی سکنه موجود در کشور ، تعداد واحدهای تجاری در کشور ، تعداد کل واحدهای مسکونی و تجاری تولید شده ، تعداد کل واحدهای مسکونی تولید شده ، تعداد کل واحدهای تجاری تولید شده ، تعداد خانه هائی که در سال اقدام به نقاشی می کنند)

2)     برآورد و پیش بینی اندازه بازار به تفکیک انواع رنگ (کل اندازه بازار نقاشی ساختمان در کشور ، رنگ روغن ، رنگ پلاستیک ، رنگ سلولزی(بلکا) ، رنگ اکریلیک ، رنگ مولتی کالر ، پتینه)

3)      برآورد و پیش بینی اندازه بازار رنگ روغن به تفکیک مراکز استانها و طی سالهای 1385 تا 1404

4)      برآورد و پیش بینی اندازه بازار رنگ پلاستیک

5)      برآورد و پیش بینی اندازه بازار رنگ سلولزی(بلکا)

6)      برآورد و پیش بینی اندازه بازار رنگ اکریلیک

7)      برآورد و پیش بینی اندازه بازار رنگ مولتی کالر

8)      برآورد و پیش بینی اندازه بازار پتینه

9)      برآورد و پیش بینی اندازه بازار نقاشی استانی

10) برآورد و پیش بینی اندازه بازار کاغذ دیواری (واحدهای مسکونی حاوی سکنه موجود در کشور ،تعداد واحدهای تجاری در کشور ،تعداد کل واحدهای مسکونی و تجاری تولید شده ،تعداد کل واحدهای مسکونی تولید شده ،تعداد کل واحدهای تجاری تولید شده ،تعداد خانه هائی که در سال اقدام به نصب کاغذ دیواری میکنند ،متوسط هزینه نصب کاغذ دیواری برای هرخانه ،اندازه بازار خانه هائی که در سال اقدام نصب کاغذ دیواری می کنند ،تعداد خانه های تولید شده ایی که اقدام به نصب کاغذ دیواری می کنند ، اندازه بازار کاغذدیواری خانه های تولید شده ، کل اندازه بازار کاغذ دیواری در کشور)

11) برآورد و پیش بینی اندازه بازار کاغذ دیواری ایرانی و خارجی (کل اندازه بازار کاغذ دیواری در کشور ، کاغذ دیواری ایرانی ، کاغذ دیواری خارجی)

12)  برآورد و پیش بینی اندازه بازار کاغذ دیواری استانی (به تفکیک مراکز استانهای کشور طی سالهای 1385 تا 1404)


عناوین گزارش اندازه بازار لامپ LEDدر ایران


 • این گزارش در دو بخش به شرح زیر تهیه و تدوین شده است :
  گزارش تحلیلی در قالب فایل pdfو محاسبات و آمار و ارقام مربوط به این گزارش در فایل اکسل به مشتری ارائه می گردد )

گزارش اندازه بازار لامپ های LED  در ایران

این گزارش در دو بخش به شرح زیر تهیه و تدوین شده است :

الف ) فهرست مندرجات گزارش تحلیلی لامپ های LED در ایران (فایل pdf)

1-              چکیده

2-              مقدمه

3-               مفاهيم روشنايي

4-               LED  چیست؟

5-               ماهيت رنگ توليد شده توسط LED

6-              مزایای استفاده از لامپ‌های LED  چیست ؟

7-                  مهمترين كاربردهاي چراغهاي LED

8-               اندازه بازار لامپ های led  درایران

9-              پیش بینی کل مصرف لامپ در کشور

10-         پیش بینی کل اندازه بازار ریالی به انواع لامپ

11-         منابع  و ماخذ

 

ب ) اطلاعات و آمار و ارقام مربوط به اندازه بازار لامپ های LED در ایران ( فایل اکسل ) طی سالهای 1385 تا 1404

v                جمعیت ایران

v                تعداد خانواروادارات

v                مصرف خانگی براساس متراژ

v                پیش بینی مصرف انواع لامپ کشور

v                پیش بینی مصرف وریال کل

v                آمارتولید وواردات وقاچاق

v                انواع لامپ با سرپیچ EF27

v                سهم اماکن مصرف

v                خانگی- تجاری-اداری-معابر

 

آدرس

تهران خ ولیعصر-روبروی درب اصلی پارک ملت-ساختمان صورتی-ط2-واحد 17

موقعیت جغرافیایی رویداد

برگزار‌کننده

آواتار

سایت بیزینس مانیتور ایران

سایت بیزینس مانیتورایران ، اولین وتنها سایت ایرانی فعال در حوزه ی مطالعات واستخراج اطلاعات وآمارهای تحلیلی مرتبط با کسب وکارهای ایرانی در زمینه های مثل اندازه بازار، گزارش حضور ، آینده پژوهی، بررسی سهم بازار، بررسی عملکرد رقبا و... می باشد . حضور فعا

رویداد های برگزارشده۱۷
رویداد های فعال۱۱
 • شروع: یک‌شنبه ۶ بهمن ساعت ۰۰:۰۰
 • پایان: شنبه ۳۰ اسفند ساعت ۲۳:۵۹
این رویداد حضوری برگزار می‌شود.

با توجه به شرایط بیماری کرونا لطفا موارد ایمنی مربوط به رویداد حضوری را در لینک زیر مطالعه کنید.

اشتراک‌گذاری رویداد

connectکانکت برای این رویداد فعال است

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم