رویداد به پایان رسیده است!
مفاهیم قراردادی پروژه ها در تاریخ پنج‌شنبه ۱۵ شهریور به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

مفاهیم قراردادی پروژه ها

شروع:
پنج‌شنبه ۱۵ شهریور ۹۷ ۰۹:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۱۵ شهریور ۹۷ ۱۷:۰۰
مفاهیم قراردادی پروژه ها
برگزارکننده‌ی رویداد

آدرس: تهران تهران- خیابان ۱۶ آذر- دانشگاه تهران- دانشکده فنی دانشگاه تهران- گروه مهندسی عمران- انجمن علمی مهندسی عمران