رویداد به پایان رسیده است!
مقاله نویسی در تاریخ یکشنبه ۱۶ آذر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

کاور
یک‌شنبه ۱۶ آذر ساعت ۱۰:۳۰

مقاله نویسی

  • از ۵۰,۰۰۰ تومان
  • آنلاین
  • تحصیلی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات


انواع اصلی ارائه مقالات علمی
ویژگی های اصلی مقاله علمی-پژوهشی
مجله علمي
مجلات علمي پژوهشي
انواع مجله بر اساس پیوستگی انتشار
ساختار معمول يك مجله علمي پژوهشي چاپي
ارايه مقاله به دفتر مجله علمي- پژوهشي
شرايط ارايه مقاله به دفتر نشريه
انواع مقاله  بر اساس محتوی
اجزاء مقاله تحقیقی 
نويسندگان
مقاله پژوهشي، اصلي، اصيل پژوهشي 
عنوان مقاله  
مقدمه
بیان ضرورت واهمیت موضوع
خلاصه محتوای مقدمه
مواد و روش ها
آ نالیز آماری 
يافته ها Results
ارائه نتایج به شکل جداول، نمودار و تصویر
بحث و نتيجه گيری Discussion
محتوا و اجزای بحث
انواع چکیده
نحوه انتخاب كليدواژه
رفرنس ومنابع
Impact factor
نمايه نامه 
تعیین اعتبار مجلات
نحوه محاسبه IF
انواع مقالات ژورنال
ملاحظات اخلاقی و...

سخنرانان

فاطمه سهیلی
فاطمه سهیلی
عضو هیئت مدیره ومدرس

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی۱۰:۳۰۱۳:۳۰
پرسش وپاسخ۱۳:۳۰۱۴:۰۰

برگزار‌کننده

آواتار

رایان زیست آریا

شرکت رایان زیست آریا

رویداد های برگزارشده۵
رویداد های فعال۰
تعداد افراد توصیهکننده این برگزارکنندهبیشتر از ۱۰ نفر