رویداد به پایان رسیده است!
درسگفتار مقدمه ای در عرفان اسلامی و روش مطالعۀ متون عرفانی در تاریخیکشنبه ۱۵ بهمنبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

درسگفتار مقدمه ای در عرفان اسلامی و روش مطالعۀ متون عرفانی

شروع:
یک‌شنبه ۱۵ بهمن ۹۶ ۱۷:۰۰
پایان:
یک‌شنبه ۱۵ بهمن ۹۶ ۱۹:۰۰
درسگفتار مقدمه ای در عرفان اسلامی و روش مطالعۀ متون عرفانی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

 اصول اولیۀ عرفان اسلامی چیست؟ مفردات و مفاهیمِ اساسیِ عرفان اسلامی کدامند و چه ارتباطی با هم دارند؟

متون عرفانی را بر چه اساسی می توان طبقه بندی کرد و این کار چه مزایایی برای فهم بهتر این متون دارد؟

 در این جلسات کوشش بر این است که با نگاهی از درون به متون عرفانی، راهی به فهم دقیقتر و منسجم ترِ اصولِ اولیه و مفاهیمِ اساسیِ عرفان اسلامی بیابیم. همچنین طبقه بندی هایی برای عرفا و نوشته های ایشان پیشنهاد کنیم. یکی از نمونه های طبقه بندی که در آثار خودِ عرفا پیشنهاد شده، تقسیم بندی صوفیه به اهل نقل و اهل تصرف است. اهل نقل آنانند که کتابهایی تعلیمی در عرفان می نویسند و بیشتر شارح و ناقل گفته های دیگرانند، آثاری مانند کشف المحجوب هجویری و رسالۀ قشیریه از این دسته اند؛ و اهل تصرف عنوانی است که به عرفای خلاق و جریان ساز اطلاق می شود کسانی مانندِ بایزید، حلاج، احمد غزالی، عین القضات، شمس، مولانا و...

باری، برای فهم درست هر متن عرفانی از جمله مثنوی معنوی، مقالات شمس، آثار عطار و مانند اینها، باید هم به سرچشمه های این متون توجه داشت و هم به مفردات و مفاهیمِ اساسیِ تصوف.

در هر جلسه پس از مباحثی مقدماتی، تکه هایی از متون عرفانی خوانده، و ریشه ها و مفاهیم هر یک تحلیل می شود؛ و مقصود از این کار، یکی این است که مباحث مطرح شده جلوۀ ملموس‌تری بگیرند و دیگر آنکه علاقمندان بتوانند در متن خوانیِ مستقل و تحلیلی- انتقادی گامی به جلو بردارند.

زمان‌بندی

جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
عنوانشروعپایان
یکشنبه 15 بهمن۱۷:۰۰۱۹:۰۰
عنوانشروعپایان
یکشنبه 29 بهمن۱۷:۰۰۱۹:۰۰
عنوانشروعپایان
یکشنبه 6 اسفند۱۷:۰۰۱۹:۰۰
عنوانشروعپایان
یکشنبه 13 اسفند۱۷:۰۰۱۹:۰۰

برگزارکنندگان

مؤسسه فرهنگی هنری

مؤسسه فرهنگی هنری

سروشِ مولانا

مدرّس

مهدی سالاری نسب

مهدی سالاری نسب

پژوهشگرِ ادبیات و فلسفه

کارشناسی فلسفه دانشگاه بهشتی سال 1386
کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران سال 1388
دکترا: دانشگاه تهران سال 1396
کتاب حیات در کلمات (نگاهی به سلوک روحی و میراث معنوی و هنری مولانا از دریچه‌ی برخی کلمات) اسفند 1395 انتشارات نگاه معاصر
مقالاتی در مجله بخارا و نامه فرهنگستان

آدرس:تهران شهرآرا، بلوار غربی، مجتمع کوشک، روبروی بلوک 12، ساختمان شماره 15، واحد 501