رویداد به پایان رسیده است!
ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار OHSAS 18001 ، باگواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار در تاریخدوشنبه ۳۰ بهمنبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار OHSAS 18001 ، باگواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار

شروع:
شنبه ۲۸ بهمن ۹۶ ۰۹:۰۰
پایان:
دوشنبه ۳۰ بهمن ۹۶ ۱۶:۰۰
ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار OHSAS 18001 ، باگواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

 

ارائه گواهینامه مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار

با حضور اساتید مجرب و مورد تأیید وزارت کار

 

20 ساعت

 

مخاطبان

سرپرستان، کارشناسان و مسئولین ایمنی و بهداشت کار

 

هدف

تربیت افرادی که با بهره گیری از اصول و فنون ممیزی، با نحوه انجام ممیزی در سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار در صنایع آشنا باشند.

 

محتوی

-آشنایی با دلایل انجام ممیزی در سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت کار

-آشنایی با انواع ممیزی در سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار

-آشنایی با اصول ممیزی در سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت کار

-آشنایی با مدیریت برنامه ممیزی

-آشنایی با فعالیت های ممیزی در سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار

-آشنایی با اصول روانشناسی در ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار

-آشنایی با ممیزی کلیه بندهای استاندارد سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت کار

 

 

 

هزینه پذیرایی طول دوره جداگانه محاسبه خواهد شد

 

آدرس:تهران خیابان مفتح جنوبی -خیابان سمیه