مهارتهای مدیریتی کسب و کار

شروع رویداد
چهارشنبه ۲۸ مهر ۹۵ ۰۸:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۲۸ مهر ۹۵ ۱۲:۰۰
مکان رویداداصفهان
موضوع رویدادکسب و کار / غیره
اضافه به تقویم
مهارتهای مدیریتی کسب و کار
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۳۱۳۲۶۴۵۶۵۵
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

آدرس:اصفهان اصفهان بزرگمهر خیابان 22 بهمن مجموعه اداری امیرکبیر ساختمان ستاد هماهنگی دانشگاه آزاد شرکت معیار دانش پارس