مهارتهای مدیریتی کسب و کار

شروع رویداد
چهارشنبه ۲۸ مهر ۹۵ ۰۸:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۲۸ مهر ۹۵ ۱۲:۰۰
مکان رویداداصفهان
موضوع رویدادکسب و کار / غیره
اضافه به تقویم
مهارتهای مدیریتی کسب و کار
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۳۱۳۲۶۴۵۶۵۵
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
بلیت انفرادی
۲۸ مهر
۸۵,۰۰۰ تومان
تمام شد
بلیت گروهی
ثبت نام بیشتر از دونفر
۲۸ مهر
۷۷,۵۰۰ تومان
تمام شد

توضیحات بیشتر

آدرس:اصفهان اصفهان بزرگمهر خیابان 22 بهمن مجموعه اداری امیرکبیر ساختمان ستاد هماهنگی دانشگاه آزاد شرکت معیار دانش پارس