رویداد به پایان رسیده است!
مهارت همدلی در تاریخ چهارشنبه ۴ اردیبهشت به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

مهارت همدلی

شروع:
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۹۸ ۱۶:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۹۸ ۱۸:۰۰
مهارت همدلی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس: اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان