مهمانی آخر سال آزمایشگاه تحقیقات فناوری های پیشرفته آلیاژهای سبک

شروع:
شنبه ۱۰ اسفند ۹۸ ۱۹:۰۰
پایان:
شنبه ۱۰ اسفند ۹۸ ۲۲:۰۰
مکان: تهران
مهمانی آخر سال آزمایشگاه تحقیقات فناوری های پیشرفته آلیاژهای سبک
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس: تهران امیرآباد شمالی، بعد از جلال آل احمد، دانشکده فنی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی مکانیک، مرکز تحقیقات فناوری های پیشرفته آلیاژهای سبک

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم