رویداد به پایان رسیده است!
مهندسی فروش در تاریخدوشنبه ۱۸ دیبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

مهندسی فروش

شروع:
دوشنبه ۱۸ دی ۹۶ ۱۴:۰۰
پایان:
دوشنبه ۱۸ دی ۹۶ ۱۶:۰۰
مهندسی فروش
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

 ویژگیهای مهندسی فروش
فعالیتهای واحد مهندسی فروش
ویژگیهای بازار صنعتی
عوامل کلیدی در کامیابی فروش
تمایز و فرایند ایجاد تمایز
مشتری یابی
آگاهیهای لازم برای فروش
رفع ایرادات فروش
دلایل خرید مردم
مدیریت کارکنان فروش
اقدامات اساسی فروش به مشتری
اقدامات و فعالیتهای پیش از مذاکره
فرایند مذاکره

آدرس:کرمانشاه سه راه 22 بهمن، سازمان جهاد دانشگاهی، سالن کنفرانس علامه طباطبایی