موسیقی و زندگی؛ رد پای موسیقی بر زندگی نوجوانان
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
بلیت زودهنگام
-
رایگان
تمام شد
شرکت در وبینار
-
رایگان
اتمام ظرفیت اتاق
برگزار‌کننده:
خانه راهبری راتنا
۳۷۰
دنبال کننده
۶
کل رویدادها

راهبران نوجوان خانه راتنا با تسلط بر حوزه‌های روانشناسی تحول و جامعه‌شناسی و در کنار خانواده‌ها می‌کوشند تا نوجوانان؛ -با خود به سازگاری برسند -خود را بشناسند -نقش خود را در جهان پیرامونشان کشف کنند -در مبارزه با چالش‌های هر روزه‌ی زندگی پیروز شوند -بر هیجان‌های منفی خود تسلط داشته باشند تا سلامت روانشان حفظ شود و بتوانند پتانسیل‌های خود را شکوفا ک...