رویداد به پایان رسیده است!
موکا (هم نشینی با کار آفرینان) توحید قهرمانی در تاریخ سه‌شنبه ۲۱ آبان به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
سه‌شنبه ۲۱ آبان ساعت ۱۴:۰۰

موکا (هم نشینی با کار آفرینان) توحید قهرمانی

  • رایگان
  • نجف آباد
  • کارآفرینی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
  • شروع: سه‌شنبه ۲۱ آبان ساعت ۱۴:۰۰
  • پایان: سه‌شنبه ۲۱ آبان ساعت ۱۶:۰۰

آدرس: نجف آباد ایران،اصفهان، نجف آباد، بلوار دانشگاه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، سالن توانمند سازی