رویداد به پایان رسیده است!
موکا (هم نشینی با کار آفرینان) توحید قهرمانی در تاریخسه‌شنبه ۲۱ آبانبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

موکا (هم نشینی با کار آفرینان) توحید قهرمانی

شروع:
سه‌شنبه ۲۱ آبان ۹۸ ۱۴:۰۰
پایان:
سه‌شنبه ۲۱ آبان ۹۸ ۱۶:۰۰
موکا (هم نشینی با کار آفرینان) توحید قهرمانی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:نجف آباد ایران،اصفهان، نجف آباد، بلوار دانشگاه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، سالن توانمند سازی