رویداد به پایان رسیده است!
نخستین پیش رویداد کارآفرینی دانشجویی در تاریخدوشنبه ۲۴ آبانبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

نخستین پیش رویداد کارآفرینی دانشجویی

شروع:
دوشنبه ۲۴ آبان ۹۵ ۰۰:۰۰
پایان:
دوشنبه ۲۴ آبان ۹۵ ۱۵:۳۰
نخستین پیش رویداد کارآفرینی دانشجویی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:کرمانشاه میدان جلیلی / دانشگاه علمی و کاربردی فرهنگ وهنر واحد 1