رویداد به پایان رسیده است!
نشست۱۶۶شیراز لاگ-برنامه نویسی چند نخی در C/C++ با openMP در تاریخچهارشنبه ۴ اردیبهشتبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

نشست۱۶۶شیراز لاگ-برنامه نویسی چند نخی در C/C++ با openMP

شروع:
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۹۸ ۱۶:۳۰
پایان:
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۹۸ ۱۸:۳۰
نشست۱۶۶شیراز لاگ-برنامه نویسی چند نخی در C/C++ با openMP
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

سخنرانان

محسن نظام ملکی

محسن نظام ملکی

مهندس

برگزارکنندگان

شیراز لاگ

شیراز لاگ

سمن(NGO)

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
ارایه موضوع برنامه نویسی چندنخی در C/C++۱۶:۳۰۱۸:۳۰

آدرس:شیراز بلوار مدرس- روبروی فضل آباد- دانشگاه صنعتی شیراز- خانه فرهنگ