رویداد به پایان رسیده است!
نشست همکاری‌های علمی- ششمین برنامه تبادل علم و فناوری در تاریخیکشنبه ۱۹ آبانبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

نشست همکاری‌های علمی- ششمین برنامه تبادل علم و فناوری

شروع:
یک‌شنبه ۱۹ آبان ۹۸ ۰۸:۰۰
پایان:
یک‌شنبه ۱۹ آبان ۹۸ ۱۸:۰۰
مکان: تهران
نشست همکاری‌های علمی- ششمین برنامه تبادل علم و فناوری
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:تهران تهران،خیابان آزادی،دانشگاه صنعتی شریف.