اتاق گفتگوی دغدغه ها و مدون سازی چالش های متخصصان ایرانی بازگشته به کشور و نشست تخصصی آسیب شناسی مهاجرت های بین المللی

شروع رویداد
سه‌شنبه ۲۷ آذر ۹۷ ۱۳:۳۰
پایان رویداد
سه‌شنبه ۲۷ آذر ۹۷ ۱۷:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادعلوم انسانی / غیره
اضافه به تقویم
اتاق گفتگوی دغدغه ها و مدون سازی چالش های متخصصان ایرانی بازگشته به کشور  و نشست تخصصی آسیب شناسی  مهاجرت های   بین المللی
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات

موسسه ایران نالج در راستای برگزاری نشست‌های صمیمی متخصصان ایرانی بازگشته به کشور (مابک) با همکاری شبکه مهاجرت خاورمیانه   برگزار می‌کند:

 

اتاق گفتگوی دغدغه ها و مدون سازی چالش های متخصصان ایرانی بازگشته به کشور و نشست تخصصی آسیب شناسی مهاجرت های بین المللی

 

 

با حضور

 

بخش اول: متخصصان ایرانی بازگشته به کشور (مابک)

بخش دوم:

-زنان و مهاجرت: تاثیر مهاجرت های غیرمتعارف بر نهاد خانواده با تاکید بر وضعیت زنان در کشورهای ترانزیت

(خانم دکتر سعیده سعیدی، مدرس دانشگاه)

- خشونت و مهاجرت: تحلیل رفتارهای غیرانسانی و فرساینده در دوران مهاجرت

(خانم الیزابتا پراتزلی، پژوهشگر دکتری دانشگاه پادوا/ورونا ایتالیا)

 

 

 

مدت و زمان بندی:سه شنبه 27 آذرماه 1397، از ساعت13:30تا 17:00

آدرس محل برگزاری:  خيابان آزادي، خيابان شهيد حبيب‏ اللهي، خيابان قاسمي، كوچه شهيد تيموري، بن بست گوهر، پلاك 2، واحد 6، پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف

 

آدرس:تهران محل برگزاری: خيابان آزادي، خيابان شهيد حبيب‏ اللهي، خيابان قاسمي، كوچه شهيد تيموري، بن بست گوهر، پلاك 2، واحد 6، پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف