رویداد به پایان رسیده است!
نشست علمی راهبردکارآمدسازی نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخچهارشنبه ۱۸ مهربه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

نشست علمی راهبردکارآمدسازی نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران

شروع:
چهارشنبه ۱۸ مهر ۹۷ ۱۵:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۱۸ مهر ۹۷ ۱۸:۰۰
نشست علمی راهبردکارآمدسازی نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران

آدرس:قم قم، چهار راه شهدا، ابتدای خ معلم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی