نشست علمی راهبردکارآمدسازی نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران

شروع:
چهارشنبه ۱۸ مهر ۹۷ ۱۵:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۱۸ مهر ۹۷ ۱۸:۰۰
نشست علمی راهبردکارآمدسازی نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران

آدرس:قم قم، چهار راه شهدا، ابتدای خ معلم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی