رویداد به پایان رسیده است!
نشست موهبت کامل نبودن (کافه نشینی) در تاریخیکشنبه ۱۵ اردیبهشتبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

نشست موهبت کامل نبودن (کافه نشینی)

شروع:
یک‌شنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۸ ۱۷:۰۰
پایان:
یک‌شنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۸ ۲۰:۰۰
نشست موهبت کامل نبودن (کافه نشینی)
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

موهبت کامل نبودن

میخواستیم توضیحات را کامل کنیم اّما بهتر دیدیم از همین جا کامل نبودنمان را با دل و جان بپذیریم.

۱- ما نمی توانیم چیزی رابه فرزندان خود بدهیم که فاقد آنیم.

۲- برای اینکه بدانیم چرا از آشکار شدن خود واقعی مان می ترسیم٬ باید از قدرت شرم وترس آگاه شویم.

۳- اگر نتوانیم در مقابل باور «کافی نبودن» و نپذیرفتن خود بایستیم٬ نمی توانیم حرکت رو به جلویی داشته باشیم.

۴- می توان بدون خشم و ایراد گرفتن یا تحقیر کردن٬ شخصی را با پیامد کارش روبه رو ساخت٬ کسی را اخراج کرد٬ دانش آموزی را رد کرد یا فردی را وادار به رعایت انضباط کرد.

- نکته اینجاست که فرد را از رفتارش جداکنیم.

- کار انها را زیر سئوال ببریم نه شخصیت آن ها را.

۵- تا با دل و جان پذیرای یاری دیگران نباشیم٬ نمی توانیم با دل و جان دیگران را یاری دهیم.

 

۶- بزرگترین چالشی که در مقابل اکثر افراد قرار دارد این است که باور کنیم هم اکنون و در همین لحظه هم ارزشمند هستیم.

احساس ارزشمندی شرط یا پیش نیاز ندارد.

گوشه هایی از صحبتهای نشستِ موهبت کافه نشینی.

رایگان 

 

 

با دل و جان در انتظار دیدارتان هستیم.

 

 

 

 

سخنرانان

محمد مهرگان

محمد مهرگان

مشاور خانواده

آدرس:تهران یوسف آباد . خیابان فتحی شقاقی . قبل از میدان سلماس . پلاک ۹۵ بنیاد خودشناسی راه رشد