نشست نقد پایان‌نامه با موضوع "شناسایی روش‌های بازخوردگیری اساتید در آموزش مجازی دانشگاه شهیدبهشتی"

شروع:
یک‌شنبه ۸ اردیبهشت ۹۸ ۱۵:۰۰
پایان:
یک‌شنبه ۸ اردیبهشت ۹۸ ۱۶:۰۰
نشست نقد پایان‌نامه با موضوع "شناسایی روش‌های بازخوردگیری اساتید در آموزش مجازی دانشگاه شهیدبهشتی"
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

سخنرانان

سیدمهدی حسینی

سیدمهدی حسینی

دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی

ارائه دهنده پایان نامه

ثریا خزایی

ثریا خزایی

دانشجوی دکتری فناوری اطلاعات در آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی

نقاد پایان نامه

آدرس:تهران ولنجک- میدان شهید شهریاری- بلوار دانشجو- دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی