موقعیت جغرافیایی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
برگزار‌کننده:
نامدرسه
۳
دنبال کننده
۵
کل رویدادها
۴
رویداد فعال

  زیست بوم تحول و حکمرانی نامدرسه جایی برای تربیت پیشران های تمدن نوین......

آدرس

تهران تهران ، چیذر ، امام زاده علی اکبر

موقعیت جغرافیایی رویداد