رویداد به پایان رسیده است!
نشست هفتگی با موضوع : چرا خوشحال نیستیم ؟ (بررسی + راه حل ) در تاریخ چهارشنبه ۲۹ آبان به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
چهارشنبه ۲۹ آبان

نشست هفتگی با موضوع : چرا خوشحال نیستیم ؟ (بررسی + راه حل )

  • رایگان
  • گرگان
  • پزشکی

آدرس: گرگان میدان کاخ - رو به روی پارک شهر - خانه جوان استان گلستان