نشست ۱۶۰ شیراز لاگ بینایی ماشین (OpenCV)

شروع:
چهارشنبه ۱۹ دی ۹۷ ۱۶:۳۰
پایان:
چهارشنبه ۱۹ دی ۹۷ ۱۸:۳۰
نشست ۱۶۰ شیراز لاگ بینایی ماشین (OpenCV)
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات

در نشست ۱۶۰ شیراز لاگ به موضوع بینایی ماشین با سرفصل های معرفی و کاربردها, معرفی کتابخانه های پر کاربرد و نحوه استفاده از OpenCV پرداخته خواهد شد.

سخنرانان

مریم بهزادی

مریم بهزادی

مهندس

برگزارکنندگان

گروه کاربران لینوکس شیراز

گروه کاربران لینوکس شیراز

سمن (NGO)

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
بینایی ماشین (OpenCV)۱۶:۳۰۱۸:۳۰

آدرس:شیراز بلوار مدرس, روبروی فضل آباد, دانشگاه صنعتی شیراز, خانه فرهنگ