رویداد به پایان رسیده است!
نشست ۱۷۲ شیراز لاگ- منطق فازی در تاریخ چهارشنبه ۲ امرداد به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

نشست ۱۷۲ شیراز لاگ- منطق فازی

شروع:
چهارشنبه ۲ مرداد ۹۸ ۱۶:۳۰
پایان:
چهارشنبه ۲ مرداد ۹۸ ۱۸:۳۰
نشست ۱۷۲ شیراز لاگ- منطق فازی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات


در نشست ۱۷۲ شیراز لاگ موضوع منطق فازی با سر فصل های زیر بررسی می گردد:

مقدمه
تعاریف اولیه
قوانین فازی
کاربرد در سیستم‌های کنترلی
کاربرد در سایر فیلدها
مزایا و معایب سیستم‌های فازی
نیم نگاهی به آینده
چند مثال عملی

سخنرانان

مریم بهزادی
مریم بهزادی
مهندس

برگزارکنندگان

شیراز لاگ
شیراز لاگ
سازمان مردم نهاد(NGO)

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
ارایه موضوع منطق فازی۱۶:۳۰۱۸:۳۰

آدرس: شیراز دانشگاه شیراز