رویداد به پایان رسیده است!
نقد و ارزیابی سند بانکداری آینده و تحول دیجیتالی وزارت امور اقتصاد و دارایی در تاریخ دوشنبه ۷ امرداد به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

نقد و ارزیابی سند بانکداری آینده و تحول دیجیتالی وزارت امور اقتصاد و دارایی

شروع:
دوشنبه ۷ مرداد ۹۸ ۱۶:۰۰
پایان:
دوشنبه ۷ مرداد ۹۸ ۱۹:۰۰
مکان: تهران
موضوع: غیره / غیره
نقد و ارزیابی سند بانکداری آینده و تحول دیجیتالی وزارت امور اقتصاد و دارایی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

سخنران ویژه

دکتر عباس معمارنژاد
دکتر عباس معمارنژاد
معاون بانک ، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد و دارایی

آدرس: تهران بلوار کشاورز ، خیابان ایتالیا ، پلاک34، مرکز فابا