رویداد به پایان رسیده است!
نقد و بررسی کتاب "نخ قرمز به جای لبهایش" در تاریخدوشنبه ۲ اردیبهشتبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

نقد و بررسی کتاب "نخ قرمز به جای لبهایش"

شروع:
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۹۸ ۱۲:۰۰
پایان:
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۹۸ ۱۴:۰۰
نقد و بررسی کتاب "نخ قرمز به جای لبهایش"
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

سخنرانان

زهرا نوری

زهرا نوری

نویسنده کتاب

آدرس:تهران خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، دانشکده علوم، دفتر انجمن های علمی