رویداد به پایان رسیده است!
نقش توسعه بخش کشاورزی در فرآیند اقتصاد مقاومتی در تاریخدوشنبه ۶ اسفندبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

نقش توسعه بخش کشاورزی در فرآیند اقتصاد مقاومتی

شروع:
دوشنبه ۶ اسفند ۹۷ ۱۴:۰۰
پایان:
دوشنبه ۶ اسفند ۹۷ ۱۶:۰۰
نقش توسعه بخش کشاورزی در فرآیند اقتصاد مقاومتی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات

سرفصل مطالب:

-        سیاست­ های کل  در توسعه کشاورزی و اقتصاد مقاومتی

-        شاخص­ های شکنندگی اقتصاد با تاکید بر اقتصاد ایران

-        موانع و راهکارهای افزایش تاب آوری اقتصاد کشور

-        مولفه ­ها و الزامات اقتصاد مقاومتی و تاب آور

-        نگاهی بر برنامه ­های پنچ ساله و سند چشم انداز 1404

سخنرانان

دکتر محمد حسین کریم

دکتر محمد حسین کریم

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی و مشاور مجمع تشخیص مصلحت نظام

دکتر مرتضی عزتی

دکتر مرتضی عزتی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی

دکتر حسین امیری

دکتر حسین امیری

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی

دکتر محمد صیادی

دکتر محمد صیادی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی

دکتر مهدی قائمی

دکتر مهدی قائمی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
سخنرانی دکتر کریم۱۴:۰۰۱۴:۳۰
سخنرانی دکتر عزتی۱۴:۳۰۱۵:۰۰
پنل میزگرد۱۵:۱۵:۳۰
پرسش و پاسخ و جمع بندی۱۵:۳۰۱۶:۰۰

آدرس:تهران خیابان شهید باهنر (نیاوران)، جمال آباد، خیابان شهید مختار عسگری، شماره 6، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی