نقش عضلات و کیفوز توراسیک در شکستگی مهره متعاقب پوکی استخوان در افراد سالمند

شروع رویداد
چهارشنبه ۹ خرداد ۹۷ ۱۰:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۹ خرداد ۹۷ ۱۲:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادپزشکی / غیره
اضافه به تقویم
نقش عضلات و کیفوز توراسیک در شکستگی مهره متعاقب پوکی استخوان در افراد سالمند
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۲۱-۸۸۶۲۸۹۴۰، ۰۲-۸۸۶۲۸۹۴۵، ۰۲۱-۸۸۶۲۸۹۳۶
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

 

مؤسسه بین المللی توسعه دانش فردای ایرانیان برگزار می کند:

 

سمینار آموزشی

نقش عضلات و کیفوز توراسیک در شکستگی مهره متعاقب پوکی استخوان در افراد سالمند

 

با حضور 

Seyed Javad Mousavi

Center for Advanced Orthopaedic Studies and 

Department of Orthopedic Surgery,

Harvard Medical School

مدت و زمان بندی: چهارشنبه 9 خرداد 1397، از ساعت 10:00 تا 12:00

آدرس محل برگزاری:

ميدان امام حسين، ابتداي خیابان دماوند، روبه روي بيمارستان بوعلي، 

آمفي تئاتر دانشكده توانبخشي، دانشگاه ع پ شهيد بهشتي

آدرس:تهران ميدان امام حسين، ابتداي خیابان دماوند، روبه روي بيمارستان بوعلي، آمفي تئاتر دانشكده توانبخشي، دانشگاه ع پ شهيد بهشتي