رویداد به پایان رسیده است!
نقش فناوری بلاکچین در شکل گیری ابزارهای مالی مدرن در اکوسیستم نوین خدمات مالی در تاریخ دوشنبه ۷ امرداد به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
دوشنبه ۷ مرداد

نقش فناوری بلاکچین در شکل گیری ابزارهای مالی مدرن در اکوسیستم نوین خدمات مالی

  • رایگان
  • تهران
  • مالی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات


بازارهای مالی مدرن اعم از بازار پول و بازار سرمایه و همچنین نهادهای مالی مدرن مشتمل بر بانک‌های تجاری، بانک‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه و بازنشستگی و غیره و ابزارهای مورد استفاده در این بازارها برای تحلیلگران مالی ضرورت دارد.

فناوری دفترکل توزیع‌شده[1] (DLT) یا همان نام رایج آن «بلاک‌چین» می‌تواند بستری برای اکوسیستم نوین خدمات مالی باشد. بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد (WEF)، می­توان کاربردهای متعددی را برای کاربردهای مالی در بستر بلاکچین در نظر گرفت که بر این اساس می­­توان ابزارهای مالی مدرن زیر را تبیین و گسترش داد:

1.      پرداخت جهانی (Payments: Global Payments)

2.      وام اتحادیه‌ای (Syndicated Loans)

3.      تأمین سرمایه تجارت (Trade Finance)

4.      اوراق قرضه‌ی قابل تغییر احتمالی (CoCo) (Contingent Convertible (“CoCo”) Bonds)

5.      فرآیند پردازش دعاوی مالکیت و خسارت (P&C) (P&C Claims Processing)

6.       مدیریت سرمایه گذاری از طریق فرآیند رأی‌گیری غیابی (مجازی) (Proxy Voting)

7.      فرآیند انطباق خودکار (Automated Compliance)

8.      امور مربوط به پس از معامله‌ تجاری (Equity Post‐Trade)

9.      تجدید نظر در دارایی­ها (Asset Re-hypothecation)

در این بخش به شناسایی و تشریح سناریوهای ممکن به منظور پیاده‌سازی در هر دسته از حوزه‌های عملکردی صنایع خدمات مالی در بستر فناوری دفترکل توزیع‌شده می‌پردازیم. بدین منظور در تصویر ذیل نوآوری‌های مختل‌کننده در هر مجموعه از خدمات مالی ارائه شده است. در حالی‌که متقابلاً در تصویر پایینی آن، موردکاربردهای ممکن در هر زیرمجموعه از خدمات مالی شناسایی شده است.

تشریح این موردکاربردها در شکل استانداردی ارائه می‌َشود که شامل موارد ذیل است:

1.      معرفی: با پرداختن به ذینفعان اصلی اکوسیستم و برخی از آمارها.

2.      وضعیت کنونی: با شرح فرآیند در حالت فعلی و تحلیل نقاط ضعف آن.

3.      وضعیت آینده: با توصیف وضعیت فرآیند در آینده و بررسی نقاط قوت آن.

4.      نکات کلیدی: ذکر موانع کلیدی که در پیاده‌سازی موفق فناوری دفترکل توزیع‌شده با آن مواجه خواهیم بود.

5.      نتیجه‌گیری: ذکر خلاصه، چشم‌انداز و پرسش‌های بدون پاسخ در هر موردکاربرد.

هدف از تشریح به این شکل،‌ به صورت ذیل عنوان می‌شود:

1.      آموزش محرک‌های ترغیب‌کننده‌ی اصلی ناشی از پیاده‌سازی موارد کاربردی در بستر فناوری دفترکل توزیع‌شده در سطح فرآیندی.

2.      برجسته نمودن شرایط مهمی که به منظور پیاده‌ُسازی زیرساخت‌های جدید خدمات مالی توزیع‌شده بایستی رعایت شوند.

3.      حمایت از مذاکرات موجود به منظور پیاده‌سازی این فناروی و آغاز بررسی‌های جدید.[1] DLT = Distributed ledger technology

سخنرانان

دکتر مهدی قائمی اصل
دکتر مهدی قائمی اصل
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
دکتر توحید فیروزان
دکتر توحید فیروزان
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
دکتر میثم رافعی
دکتر میثم رافعی
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
دکتر مهدی نوری
دکتر مهدی نوری
دکترای علوم اقتصادی؛ فارغ التحصیل دانشگاه تهران

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
سخنرانی دکتر قائمی۱۴:۰۰۱۴:۴۰
پنل میزگرد۱۴:۴۰۱۵:۳۰
پرسش و پاسخ و جمع بندی۱۵:۳۰۱۶:۰۰

آدرس: تهران خیابان شهید باهنر (نیاوران)، جمال آباد، خیابان شهید مختارعسگری، شماره 6، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی