رویداد به پایان رسیده است!
نمایشگاه "کاریحجماتور" در حسینیه ارشاد در تاریخشنبه ۲۳ اردیبهشتبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

نمایشگاه "کاریحجماتور" در حسینیه ارشاد

شروع:
شنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۶ ۱۶:۰۰
پایان:
شنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۶ ۱۹:۰۰
نمایشگاه "کاریحجماتور" در حسینیه ارشاد
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:تهران خیابان دکتر علی شریعتی، حسینیه ارشاد، کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد