نهمین عصرانه جوانی همراه با جوانان فعال

شروع:
جمعه ۳۱ خرداد ۹۸ ۱۸:۰۰
پایان:
جمعه ۳۱ خرداد ۹۸ ۱۹:۴۵
مکان: اصفهان
نهمین عصرانه جوانی همراه با جوانان فعال
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

نهمین عصرانه جوانی همراه با جوانان فعال  

مسعود نیک آیین

مسعودنیک آیین

مسعودنیک آیین

مدیر کل تشریفات استانداری

برگزارکنندگان

موسسه رویش جوانه های نقش جهان

موسسه رویش جوانه های نقش جهان

پوریا استکی

پوریا استکی

مدیر عامل موسسه

رسول رحیمیان

رسول رحیمیان

معاونت آموزشی موسسه

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی

آدرس:اصفهان پل شهرستان -محل نمایشگاه بین المللی استان اصفهان