رویداد به پایان رسیده است!
نکات کاربردی مدیریت منابع انسانی در تاریخجمعه ۲۰ اردیبهشتبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

نکات کاربردی مدیریت منابع انسانی

شروع:
جمعه ۲۰ اردیبهشت ۹۸ ۱۰:۰۰
پایان:
جمعه ۲۰ اردیبهشت ۹۸ ۱۳:۰۰
مکان: تهران
نکات کاربردی مدیریت منابع انسانی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات

دستورالعمل استخدام چگونه افراد حرفه ای استخدام کنیم

روش های طراحی شغل آموزش اثربخش کارکنان

ارزیابی عملکرد کارکنان

ایجاد انگیزش در کارکنان

نگهداشت کارکنان کارآمد

اصول انجام کار به صورت کارگروهی

آدرس:تهران سهروردی شمالی