رویداد به پایان رسیده است!
نگاهی به زیبایی شناسی در عکاسی با حضور پژمان نظرزاده در تاریخچهارشنبه ۲۴ بهمنبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

نگاهی به زیبایی شناسی در عکاسی با حضور پژمان نظرزاده

شروع:
چهارشنبه ۲۴ بهمن ۹۷ ۱۶:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۲۴ بهمن ۹۷ ۱۷:۰۰
نگاهی به زیبایی شناسی در عکاسی با حضور پژمان نظرزاده
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:اصفهان اصفهان میدان فیض نگارستان امام خمینی