نگاهی به زیبایی شناسی در عکاسی با حضور پژمان نظرزاده

شروع رویداد
چهارشنبه ۲۴ بهمن ۹۷ ۱۶:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۲۴ بهمن ۹۷ ۱۷:۰۰
مکان رویداداصفهان
موضوع رویدادفرهنگی هنری / عکاسی
اضافه به تقویم
نگاهی به زیبایی شناسی در عکاسی با حضور پژمان نظرزاده
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۹۱۳۴۲۴۴۹۴۵
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:اصفهان اصفهان میدان فیض نگارستان امام خمینی