رویداد به پایان رسیده است!
هدفگذاری آسانسوری در تاریخ یکشنبه ۱۴ مهر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

هدفگذاری آسانسوری

شروع:‌
در ۲ سانس
هدفگذاری آسانسوری
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس: تهران زرتشت غربی _ سوم‌( رامندی )پ۲_ واحد5