هشتمین دوره جامع نرم افزار حسابداری سپیدار +قفل آموزشی
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
برگزار‌کننده:
سپیدان حساب ممتاز
۶۰
دنبال کننده
۸
کل رویدادها

سپیدان حساب ممتاز موسسه خدمات مالی و حسابداری سپیدان حساب ممتاز مشاوره و ارائه راهکارهای مالیاتی نماینده رسمی فروش و آموزش سپیدار همکاران سیستم  نماینده فروش و استقرار راهکاران ابری...