رویداد به پایان رسیده است!
هفتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم در تاریخ پنج‌شنبه ۱۲ دی به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

هفتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

شروع:
پنج‌شنبه ۱۲ دی ۹۸ ۱۰:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۱۲ دی ۹۸ ۱۳:۰۰
هفتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس: اصفهان دانشگاه پیام نور