هفتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

شروع:
پنج‌شنبه ۱۲ دی ۹۸ ۱۰:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۱۲ دی ۹۸ ۱۳:۰۰
هفتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:اصفهان دانشگاه پیام نور