همايش دوره جامع كسب و كار

شروع رویداد
جمعه ۲۳ شهریور ۹۷ ۱۳:۳۰
پایان رویداد
جمعه ۲۳ شهریور ۹۷ ۱۶:۳۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادکسب و کار / آموزش
اضافه به تقویم
همايش دوره جامع كسب و كار
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۲۱۲۲۵۸۵۵۰
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:تهران اميرآباد شمالي.خيابان شانزدهم(فرشي مقدم).دانشكده كارافريني دانشگاه تهران