همایش اخلاق حرفه ای در کار

شروع رویداد
چهارشنبه ۲۷ تیر ۹۷ ۱۶:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۲۷ تیر ۹۷ ۱۹:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادغیره / غیره
اضافه به تقویم
همایش اخلاق حرفه ای در کار
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:تهران تهران، طرشت، ابتدای بلوار شهید تیموری، پژوهشکده انرژی دانشگاه شریف پلاک ۱۸۰