همایش الزامات حقوقی سیاست های کلی برنامه ششم توسعه

شروع رویداد
دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۹۵ ۰۸:۰۰
پایان رویداد
دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۹۵ ۱۳:۰۰
مکان رویدادتهران
اضافه به تقویم
همایش الزامات حقوقی سیاست های کلی برنامه ششم توسعه
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:تهران دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی تالار شیخ انصاری (ره)